tin tức bđs mới nhất

99 Hùng Vương - Tp.Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Chủ đầu tư : CÔNG TY CPĐT ĐỊA ỐC THẮNG LỢI MIỀN TRUNG
Tiến độ : HẠ TẦNG HOÀN THIỆN 100%
Diện tích : 126m2
Giá từ:
320 Triệu

99 Hùng Vương - Tp.Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Chủ đầu tư : CÔNG TY CPĐT ĐỊA ỐC THẮNG LỢI MIỀN TRUNG
Tiến độ : HẠ TẦNG HOÀN THIỆN 100%
Diện tích : 126m2
Giá từ:
320 Triệu

99 Hùng Vương - Tp.Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Chủ đầu tư : CÔNG TY CPĐT ĐỊA ỐC THẮNG LỢI MIỀN TRUNG
Tiến độ : HẠ TẦNG HOÀN THIỆN 100%
Diện tích : 213m2
Giá từ:
Thương Lượng
ĐẤT NỀN NGAY TRUNG TÂM THỊ TRẤN CAM LỘ – TỈNH QUẢNG TRỊ

ĐẤT NỀN NGAY TRUNG TÂM THỊ TRẤN CAM LỘ – TỈNH QUẢNG TRỊ

99 HÙNG VƯƠNG - TP.ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ
Chủ đầu tư : CÔNG TY CPĐT ĐỊA ỐC THẮNG LỢI MIỀN TRUNG
Tiến độ : HẠ TẦNG HOÀN THIỆN 100%
Diện tích : 75M2
Giá từ:
231 TRIỆU
ĐẤT DIỆN TÍCH LỚN KHU VỰC KIM ĐÂU – XÃ CAM AN – HUYỆN CAM LỘ

ĐẤT DIỆN TÍCH LỚN KHU VỰC KIM ĐÂU – XÃ CAM AN – HUYỆN CAM LỘ

99 HÙNG VƯƠNG - TP.ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ
Chủ đầu tư : CÔNG TY CPĐT ĐỊA ỐC THẮNG LỢI MIỀN TRUNG
Tiến độ : HẠ TẦNG HOÀN THIỆN 100%
Diện tích : 536M2
Giá từ:
955 TRIỆU
2 LÔ LIỀN KỀ TIỂU KHU 4 – THỊ TRẤN ÁI TỬ – HUYỆN TRIỆU PHONG

2 LÔ LIỀN KỀ TIỂU KHU 4 – THỊ TRẤN ÁI TỬ – HUYỆN TRIỆU PHONG

99 HÙNG VƯƠNG - TP.ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ
Chủ đầu tư : CÔNG TY CPĐT ĐỊA ỐC THẮNG LỢI MIỀN TRUNG
Tiến độ : HẠ TẦNG HOÀN THIỆN 100%
Diện tích : 250M2
Giá từ:
675 TRIỆU
ĐẤT MẶT TIỀN CHU VĂN AN, KHU PHỐ 2, PHƯỜNG 1, TXQT

ĐẤT MẶT TIỀN CHU VĂN AN, KHU PHỐ 2, PHƯỜNG 1, TXQT

99 HÙNG VƯƠNG - TP.ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ
Chủ đầu tư : CÔNG TY CPĐT ĐỊA ỐC THẮNG LỢI MIỀN TRUNG
Tiến độ : HẠ TẦNG HOÀN THIỆN 100%
Diện tích : 274M2

Khuyến mãi :

Chương trình ưu đãi
Giá từ:
575 TRIỆU
ĐẤT KIỆT TÍCH TƯỜNG – KHU PHỐ 2 – PHƯỜNG 1 – THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

ĐẤT KIỆT TÍCH TƯỜNG – KHU PHỐ 2 – PHƯỜNG 1 – THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

99 HÙNG VƯƠNG - TP.ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ
Chủ đầu tư : CÔNG TY CPĐT ĐỊA ỐC THẮNG LỢI MIỀN TRUNG
Tiến độ : HẠ TẦNG HOÀN THIỆN 100%
Diện tích : 123M2
Giá từ:
435 TRIỆU
???? ĐẤT MẶT TIỀN NGUYỄN TRI PHƯƠNG – KHU PHỐ AN HƯNG – THỊ TRẤN CAM LỘ

???? ĐẤT MẶT TIỀN NGUYỄN TRI PHƯƠNG – KHU PHỐ AN HƯNG – THỊ TRẤN CAM LỘ

99 HÙNG VƯƠNG - TP.ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ
Chủ đầu tư : CÔNG TY CPĐT ĐỊA ỐC THẮNG LỢI MIỀN TRUNG
Tiến độ : HẠ TẦNG HOÀN THIỆN 100%
Diện tích : 118M2
Giá từ:
259 TRIỆU
???? ĐẤT KIỆT KHU PHỐ 5 – PHƯỜNG 5 – TP.ĐÔNG HÀ – TỈNH QUẢNG TRỊ

???? ĐẤT KIỆT KHU PHỐ 5 – PHƯỜNG 5 – TP.ĐÔNG HÀ – TỈNH QUẢNG TRỊ

99 HÙNG VƯƠNG - TP.ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ
Chủ đầu tư : CÔNG TY CPĐT ĐỊA ỐC THẮNG LỢI MIỀN TRUNG
Tiến độ : HẠ TẦNG HOÀN THIỆN 100%
Diện tích : 130M2
Giá từ:
725 TRIỆU