Nhà đất

???? ĐẤT MẶT TIỀN TRẦN NHÂN TÔNG – VIEW SÔNG THẠCH HÃN

???? ĐẤT MẶT TIỀN TRẦN NHÂN TÔNG – VIEW SÔNG THẠCH HÃN

99 HÙNG VƯƠNG - TP.ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ
Chủ đầu tư : CÔNG TY CPĐT ĐỊA ỐC THẮNG LỢI MIỀN TRUNG
Tiến độ : HẠ TẦNG HOÀN THIỆN 100%
Diện tích : 178M2
Giá từ:
1 TỶ 195
???? ĐẤT KHU PHỐ 8 – PHƯỜNG 2 – ĐƯỜNG 10M NỐI LÊ THẾ TIẾT VÀ ĐẶNG DUNG

???? ĐẤT KHU PHỐ 8 – PHƯỜNG 2 – ĐƯỜNG 10M NỐI LÊ THẾ TIẾT VÀ ĐẶNG DUNG

99 HÙNG VƯƠNG - TP.ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ
Chủ đầu tư : CÔNG TY CPĐT ĐỊA ỐC THẮNG LỢI MIỀN TRUNG
Tiến độ : HẠ TẦNG HOÀN THIỆN 100%
Diện tích : 153M2
Giá từ:
1 TỶ 455
???? ĐẤT KIỆT TRẦN CAO VÂN – KHU PHỐ 9 – PHƯỜNG 5 – TP.ĐÔNG HÀ

???? ĐẤT KIỆT TRẦN CAO VÂN – KHU PHỐ 9 – PHƯỜNG 5 – TP.ĐÔNG HÀ

99 HÙNG VƯƠNG - TP.ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ
Chủ đầu tư : CÔNG TY CPĐT ĐỊA ỐC THẮNG LỢI MIỀN TRUNG
Tiến độ : HẠ TẦNG HOÀN THIỆN 100%
Diện tích : 125M2
Giá từ:
845 TRIỆU
???? MẶT TIỀN BÀ HUYỆN THANH QUAN – KHU PHỐ PHƯƠNG GIA – PHƯỜNG ĐÔNG LỄ – TP.ĐÔNG HÀ

???? MẶT TIỀN BÀ HUYỆN THANH QUAN – KHU PHỐ PHƯƠNG GIA – PHƯỜNG ĐÔNG LỄ – TP.ĐÔNG HÀ

99 HÙNG VƯƠNG - TP.ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ
Chủ đầu tư : CÔNG TY CPĐT ĐỊA ỐC THẮNG LỢI MIỀN TRUNG
Tiến độ : HẠ TẦNG HOÀN THIỆN 100%
Diện tích : 126M2
Giá từ:
1 TỶ 195
???????? LÔ HAI MẶT TIỀN ĐƯỜNG 32M TRẦN BÌNH TRỌNG – TP. ĐÔNG HÀ

???????? LÔ HAI MẶT TIỀN ĐƯỜNG 32M TRẦN BÌNH TRỌNG – TP. ĐÔNG HÀ

99 HÙNG VƯƠNG - TP.ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ
Chủ đầu tư : CÔNG TY CPĐT ĐỊA ỐC THẮNG LỢI MIỀN TRUNG
Tiến độ : HẠ TẦNG HOÀN THIỆN 100%
Diện tích : 428M2
Giá từ:
2 TỶ 568
???????? ĐẤT DIỆN TÍCH LỚN & NHÀ 2 MẶT TIỀN ( XÂY XONG PHẦN THÔ )

???????? ĐẤT DIỆN TÍCH LỚN & NHÀ 2 MẶT TIỀN ( XÂY XONG PHẦN THÔ )

99 HÙNG VƯƠNG - TP.ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ
Chủ đầu tư : CÔNG TY CPĐT ĐỊA ỐC THẮNG LỢI MIỀN TRUNG
Tiến độ : HẠ TẦNG HOÀN THIỆN 100%
Diện tích : 404M2
Giá từ:
1 TỶ 195
???? ĐẤT MẶT TIỀN NGUYỄN VỨC – KHU DÂN CƯ VÍP

???? ĐẤT MẶT TIỀN NGUYỄN VỨC – KHU DÂN CƯ VÍP

99 HÙNG VƯƠNG - TP.ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ
Chủ đầu tư : CÔNG TY CPĐT ĐỊA ỐC THẮNG LỢI MIỀN TRUNG
Tiến độ : HẠ TẦNG HOÀN THIỆN 100%
Diện tích : 332M2
Giá từ:
1 TỶ 329
???? BÁN ĐẤT PHƯỜNG AN ĐÔN – THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

???? BÁN ĐẤT PHƯỜNG AN ĐÔN – THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

99 HÙNG VƯƠNG - TP.ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ
Chủ đầu tư : CÔNG TY CPĐT ĐỊA ỐC THẮNG LỢI MIỀN TRUNG
Tiến độ : HẠ TẦNG HOÀN THIỆN 100%
Diện tích : 375M2
Giá từ:
695 TRIỆU
???? ĐẤT MẶT TIỀN ĐƯỜNG NGUYỄN HOÀNG – THỊ TRẤN ÁI TỬ – HUYỆN TRIỆU PHONG

???? ĐẤT MẶT TIỀN ĐƯỜNG NGUYỄN HOÀNG – THỊ TRẤN ÁI TỬ – HUYỆN TRIỆU PHONG

99 HÙNG VƯƠNG - TP.ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ
Chủ đầu tư : CÔNG TY CPĐT ĐỊA ỐC THẮNG LỢI MIỀN TRUNG
Tiến độ : HẠ TẦNG HOÀN THIỆN 100%
Diện tích : 150M2
Giá từ:
765 TRIỆU
???? ĐẤT NAM ĐÔNG HÀ – MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA 19,5M – KHU VIP CỦA ĐÔNG HÀ

???? ĐẤT NAM ĐÔNG HÀ – MẶT TIỀN ĐƯỜNG NHỰA 19,5M – KHU VIP CỦA ĐÔNG HÀ

99 HÙNG VƯƠNG - TP.ĐÔNG HÀ - TỈNH QUẢNG TRỊ
Chủ đầu tư : CÔNG TY CPĐT ĐỊA ỐC THẮNG LỢI MIỀN TRUNG
Tiến độ : HẠ TẦNG HOÀN THIỆN 100%
Diện tích : 196M2
Giá từ:
1TỶ165